baner
      Jesteśmy na facebooku   STRONA GŁÓWNA |  KONTAKT |  wersja polska |  wersja angielska |  wersja niemiecka | 
 
Biblioteka - menu
dół menu
 
Informacje - menu
dół menu
 
O nas - menu
dół menu
 
Dodatki - menu
dół menu
 
 

Lista modlitewna

linia

Renata Świder na temat listy modlitewnej mówi tak: „Lista ta jest pomocą czytelnikom, wolontariuszom, darczyńcom i pracownikom w ich modlitwach do Boga. Co pewien czas ją drukujemy i rozdajemy osobom przewijającym się przez bibliotekę. Naszą radością jest fakt, że wiele z tych modlitw zostało już wysłuchanych.

Dziękujmy za:

 • Boże błogosławieństwo, proboszczów i księży oraz osoby wspierające w różny sposób bibliotekę;
 • 1940 czytelników, 20 wolontariuszy i za 2 pracowników oraz wszystkich darczyńców;
 • ciągły zakup nowości - obecnie mamy 8200 książek, 3250 kaset, 1230 płyt CD, 800 płyt DVD, około 150 płyt innych;
 • zrobione przez nas katalogi książek, kaset i płyt CD oraz DVD, dostępne również w Internecie;
 • regularny wzrost czytelnictwa;
 • posiadanie sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem;
 • telefon i dostęp do Internetu;
 • rozwój spotkań piątkowych;
 • kontakt z różnymi misjami, a zwłaszcza za Fundację „Centrum Uskrzydlij Dzieciaki”;
 • zbiórki książek, które możemy u nas umieszczać lub podarować innym bibliotekom z naszą misją;
 • ponad 5000 streszczeń książek, ponad 900 opisów kaset muzycznych oraz opisów płyt muzycznych CD i płyt DVD;
 • dotychczasowo skopiowane kasety video na płyty DVD;
 • reklamy w czasopismach i dystrybucję dziesiątków tysięcy ulotek o bibliotece;
 • zrobienie wielu obwolut dla kaset audio i płyt DVD, które ich nie miały;
 • stary katalog kartkowy;
 • ponad 28-letnie doświadczenie pracy w bibliotece.

Módlmy się o:

 • rozwój duchowy w Jezusie Chrystusie pracowników biblioteki, jej czytelników, wolontariuszy, darczyńców i osób wspierających w różny sposób bibliotekę;
 • przebudzenie duchowe w Skoczowie i w całej Polsce;
 • misjonarzy - o błogosławieństwo i skuteczność pracy, którą wykonują w dalekich krajach;
 • rozwój i profesjonalizm poradnictwa biblijnego;
 • dalszy rozwój spotkań piątkowych, odbywających się najczęściej w pomieszczeniach biblioteki;
 • to, by coraz więcej osób przychodziło do naszej biblioteki, korzystało z jej bogatych zasobów oraz angażowało się do pomocy;
 • pozyskiwanie dalszych środków finansowych na zakup nowych książek oraz płyt CD i DVD;
 • pomysłowość w reklamie (strona internetowa, Facebook, gablota biblioteki, duży szyld, ”Informator Parafialny”, ”Czas Skoczowa” ”Głos Ziemi Cieszyńskiej”, Radio CCM, itp.);
 • jak najszybszą zamianę pomieszczeń biblioteki na większe lokum;
 • wzrost liczby osób chętnych do pisania streszczeń książek, opisów płyt CD i DVD;
 • skopiowanie kaset audio na komputer i udostępnienie nagrań przez Internet;
 • wykonanie katalogu czasopism;
 • wydrukowanie katalogów kartkowych dla bibliotek z naszego systemu;

Centrum Misji i Ewangelizacji
 

Copyright © 2006 by Chwastek Paweł.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bibliothek für jedermann
43-430 Skoczów
ul.Zofii Kossak Szatkowskiej 74
tel. (33) 500 00 25
mail:biblioteka@ptew.org.pl
www: http://www.biblioteka.skoczow.pl