baner
      Jesteśmy na facebooku   STRONA GŁÓWNA |  KONTAKT |  wersja polska |  wersja angielska |  wersja niemiecka | 
 
Biblioteka - menu
dół menu
 
Informacje - menu
dół menu
 
O nas - menu
dół menu
 
Dodatki - menu
dół menu
 
 

Lista modlitewna

linia

Renata Świder na temat listy modlitewnej mówi: „Lista ta jest pomocą czytelnikom, wolontariuszom, darczyńcom i pracownikom w ich modlitwach do Boga. Co pewien czas ją uaktualniamy, drukujemy i rozdajemy osobom przewijającym się przez Bibliotekę. Naszą radością jest fakt, że wiele z tych modlitw zostało już wysłuchanych.

Dziękujmy za:

 • Boże błogosławieństwo, proboszczów i księży oraz osoby wspierające w różny sposób Bibliotekę;
  • za 28 bibliotek z naszego systemu;
 • 2147 czytelników, 28 wolontariuszy i 2 pracowników oraz wszystkich darczyńców regularnych i nieregularnych;
 • ciągły zakup nowości ? obecnie mamy ok. 8819 książek, 3648 płyt CD, 1090 płyt DVD oraz 526 płyt innych (najwięcej MP3);
 • zrobione przez nas w systemie podstawowym katalogi książek, kaset i płyt CD oraz DVD, dostępne również w Internecie; - za wykonanie remontu i powiększenie biblioteki o 3-cie pomieszczenie;
 • wzrost czytelnictwa;
 • sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem;
 • telefon i dostęp do Internetu;
 • rozwój spotkań piątkowych;
 • kontakt z różnymi misjami, a zwłaszcza za Fundację „Centrum Uskrzydlij Dzieciaki” i Compassion
 • zbiórki książek, które możemy u nas umieszczać lub podarować innym bibliotekom z podobną misją;
 • ponad 9000 streszczeń książek, płyt CD i płyt DVD;
 • skopiowane wszystkie kasety video na płyty DVD;
  • skopiowane wszystkie kasety audio na płyty CD i MP3;
 • zrobienie wielu obwolut dla płyt CD i DVD, które ich nie miały;
 • stary katalog kartkowy;
 • artykuły i reklamy w czasopismach oraz dystrybucję dziesiątków tysięcy ulotek o Bibliotece;
  • za naszą książkę o bibliotece i ?Misji przez Biblioteki?;
  • zubytkowanie kaset audio i wstawienie w to miejsce książek;
 • ponad 33 lat doświadczenia pracy w Bibliotece.

Módlmy się o:

 • rozwój duchowy w Jezusie Chrystusie pracowników Biblioteki, jej czytelników, wolontariuszy, darczyńców oraz osób wspierających ją w różny sposób;
 • przebudzenie duchowe w Skoczowie i w całej Polsce;
 • misjonarzy ? o błogosławieństwo i skuteczność pracy, którą wykonują w dalekich krajach;
 • rozwój i profesjonalizm poradnictwa biblijnego;
 • dalszy rozwój spotkań piątkowych, odbywających się najczęściej w pomieszczeniach Biblioteki;
  • o wieczory filmowe w sali nad biblioteką z naszymi filmami:
  • o ponowne utworzenie grupy wsparcia dla osób chorujących psychicznie;
 • to, by coraz więcej osób przychodziło do naszej biblioteki, korzystało z jej bogatych zasobów oraz angażowało się do pomocy;
 • pozyskiwanie dalszych środków finansowych na zakup nowych książek oraz płyt CD i DVD;
  • pozyskanie deklaracji finansowych na dodatkowe ? etatu Sylwii (około 7000 zł w skali roku)
 • pomysłowość w reklamie (strona internetowa, Facebook, gablota, „Informator Parafialny”, gazety lokalne; „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Nasze Inspiracje”, Radio CCM, itp.);
  • umieszczenie jak najszybciej wszystkich okładek książek i płyt w katalogu;
  • poprawienie naszego katalogu Mateusz
  • zrobienie podkatalogów dla naszych filii w Pierśćcu, Simoradzu i Dębowcu;
  • przejście na kod kreskowy przy wypożyczaniu;
 • udostępnienie nagrań z kaset audio przez Internet;
 • wykonanie katalogu czasopism;
 • wydrukowanie katalogów kartkowych dla nas i bibliotek z naszego systemu;
 • zorganizowanie konferencji dla chrześcijańskich bibliotekarzy profesjonalistów i amatorów.

Centrum Misji i Ewangelizacji
 

Copyright © 2006 by Chwastek Paweł.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bibliothek für jedermann
43-430 Skoczów
ul.Zofii Kossak Szatkowskiej 74
tel. (33) 500 00 25
mail:biblioteka@ptew.org.pl
www: http://www.biblioteka.skoczow.pl