baner
      Jesteśmy na facebooku   STRONA GŁÓWNA |  KONTAKT |  wersja polska |  wersja angielska |  wersja niemiecka | 
 
Biblioteka - menu
dół menu
 
Informacje - menu
dół menu
 
O nas - menu
dół menu
 
Dodatki - menu
dół menu
 
 

Cele i plany

linia

CELE:

Propagowanie opartego na Biblii podejścia do życia, zwłaszcza poprzez:

 • Kształcenie
 • Scalanie środowiska
 • Tworzenie więzów przyjaźni
 • Uczenie ludzi współdziałania
 • Wychowywanie młodzieży poprzez wspólną pracę
 • Udzielanie poradnictwa duchowego
 • Promowanie moralnego i etycznego życia
 • Dbanie o rozwój duchowy, intelektualny, kulturowy, emocjonalny i estetyczny
 • Zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • Pomaganie w nauce języków obcych (poprzez kasety i książki obcojęzyczne)
 • Wspieranie utalentowanej, zdolnej młodzieży

 

PLANY:

 • Dalsze rozwijanie istniejących bibliotek
 • Zakładanie biblijnych bibliotek ewangelizacyjno-misyjnych na terenie całego kraju
 • Organizowanie przy naszych bibliotekach Książkowych Klubów Dyskusyjnych
 • Drukowanie katalogów kartkowych dla bibliotek z naszego systemu

 

CELE BIBLIOTEK CHRZEŚCIJAŃSKICH:

Szerzenie chrześcijańskiej oświaty wśród parafian, zaczynając od młodzieży oraz wśród innych środowisk, poprzez:

 • Wypożyczanie chrześcijańskich książek, kaset audio i VHS, CD, DVD i czasopism
 • Rozmowy z czytelnikami
 • Czytelnie w bibliotekach
 • Organizowanie spotkań dyskusyjnych nad książką

 

Co daje gromadzenie książek, kaset, czasopism?

 • Po pewnym czasie zyskujemy znacznie większy wybór tytułów niż w księgarni
 • Można więcej zaoszczędzić poprzez wypożyczanie, zamiast kupowania
 • Można wyjść naprzeciw zainteresowaniom młodzieży (np. muzyka)
 • Scalanie środowiska
 • Bardzo dobre miejsce do poradnictwa biblijnego
 • Wychowywanie młodzieży poprzez wspólną pracę

Centrum Misji i Ewangelizacji
 

Copyright © 2006 by Chwastek Paweł.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bibliothek für jedermann
43-430 Skoczów
ul.Zofii Kossak Szatkowskiej 74
tel. (33) 500 00 25
mail:biblioteka@ptew.org.pl
www: http://www.biblioteka.skoczow.pl